กบนอกกะลา : โมเดล เล่นไม่ได้แต่เท่ ช่วงที่ 3/4 (13 ก.ย.61)

แบ่งปัน